Информационный блог по экологии и защите окружающей среды

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗАЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯСОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
YOUAHБлог»Научные работы и публикации»Национальный заповедник "Хортица"» Концепция развития Национального заповедника "Хортица" (укр. язык)
ПечатьPDF

Концепция развития Национального заповедника "Хортица" (укр. язык)

Острів Хортиця посідає особливе місце в світовій та національній історії.

Представники різних епох та народів залишили в Хортицькій землі велику кількість історико-культурних пам’яток: стародавніх поселень, культових споруд, фортифікаційних укріплень та поховань. Виступаючи в різні часи центром Нижнього Подніпров’я та Надпоріжжя острів відігравав важливу роль у захисті південних кордонів нашої Вітчизни.

Заснована на Хортиці перша Козацька Січ стала колискою козацької вольності, оплотом боротьби за Волю, Віру й Україну. Саме тут, за Дніпровськими порогами, були закладені підвалини унікальної військової організації, яка, постійно розвиваючись і удосконалюючись, призвела до створення української державності.

Острів Хортиця – це найбільший, найкрасивіший і найбагатший острів Дніпра. Його унікальність полягає в рідкісному сполученні на одній території різноманітних природних комплексів, це: найрідші на сьогодення цілинні степи, байрачні та плавневі ліси, цінна наскельна рослинність, рідкі та зникаючі види рослин, в тому числі релікти та ендеміки р. Дніпро, пам'ятки геології, включаючи виходи найдавніших докембрійських кристалічних порід.

Представлена концепція враховує місце та значення о. Хортиця у загальнодержавній геополітичній, культурологічній і екологічній системах та розроблена на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1993 р. № 254 “Про Національний заповідник “Хортиця” та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 202-р «Про затвердження заходів щодо розвитку Національного заповідника «Хортиця» на 2001-2005 роки».

Метою концепції розвитку Національного заповідника «Хортиця» є розробка комплексу заходів спрямованих на відродження визначної ролі Хортиці в геополітичному просторі України, формування іміджу острова як культурного та духовного символу єдиної незалежної держави та визначення оптимальної моделі природоохоронної, науково-дослідної, історико-культурної, рекреацій­ної та інженерно-господарської організації його території.

Основними завданнями концепції є:

  1. збереження цінних історико-культурних і природних об'єктів острова Хортиця та пам'ятних місць, пов'язаних з історією запорозького козацтва;
  2. збереження та відтворення природно-історичного середовища Хортиці;
  3. створення туристичної інфраструктури європейського рівня;
  4. забезпечення науково-дослідної діяльності заповідника;
  5. організація рекреаційно-освітнього обслуговування відвідувачів заповідника;
  6. популяризація історичних та екологічних знань.

  Пріоритетні напрямки реалізації програми:

  В галузі охорони природного та історико-культурного середовища заповідник спільно з відповідними місцевими органами  передбачає здійснення контролю за належним дотриманням режиму охорони та експлуатації історичних і природних об'єктів, корегування антропогенної навантаженості в рекреаційних зонах, забезпечення догляду за існуючим природним і відтворювальним природно-історичним ландшафтом.

  З метою створення умов для оптимального функціонування природного середовища планується:

   1. встановлення зон охорони території заповідника;
   2. внесення пропозицій щодо функціонального зонування території та визначення режиму утримання, використання  таких зон та підзон: природно-заповідної, захисно-рекреаційної, рекреаційної, рекреаційно-господарської,
   3. розробка комплексу заходів щодо запобігання та ліквідації ерозії ґрунтів, берегозавалення, водної та вітрової ерозії, зашумленості транспортом та загазованості;
   4. встановлення природоохоронних інженерних комплексів;
   5. визначення механізму компенсацій за порушення природоохоронного статусу території;
   6. ліквідація функціонування гранітних кар'єрів та очисних споруджень Правобережжя, існування яких не відповідає природоохоронному статусу заповідника.

    Важливим напрямком концепції розвитку Національного заповідника “Хортиця” є відтворення природно-історичного середовища доби запорозького козацтва (кінець 17 – початок 18 ст.). З цією метою передбачається виконання наступних завдань:

    1. Відтворення степових ландшафтів.

    Степові ділянки, які в минулому займали до 40 % території України, зараз практично повністю знищені.  Тому степи, які відносяться до особливо цінних природно-територіальних комплексів о. Хортиця, представляють великий науковий та практичний інтерес, що робить заповідник перспективним для екологічної реставрації степових екосистем. Комплекс заходів в цьому напрямку передбачає:

     1. відновлення фітоценозів різнотравно-типчаково-ковилового степу на землях, що виведені з сільськогосподарського користування;
     2. закладка репродуктивного розплідника трав'янистих та деревинних культур;
     3. закладка експериментальних ділянок по відновленню ґрунтів;
     4. створення метеомайданчику;
     5. організація збору та створення фонду насіння трав'янистих видів аборигенної рослинності;
     6. придбання сільськогосподарської мінітехніки;
     7. створення комп'ютерної бази даних про збереження степових, в т.ч. еталонних, ділянок Запорізької області.
     8. забезпечення композиційного включення ландшафту о. Хортиці до архітектурно-планувальної структури загальноміського центру м. Запоріжжя.

      2. Збереження та відновлення лісового фонду о. Хортиця.

      В цьому напрямку серед завдань, що постануть перед заповідником, будуть:

       1. прийом та закріплення лісового фонду острову за Національним заповідником “Хортиця”;
       2. проведення таксаційних заходів;
       3. відновлення породного стану лісових насаджень;
       4. відновлення дібров в південній частині о. Хортиця;
       5. поступове виведення лісових культур, що не є типовими для Хортиці;
       6. створення банку насіння деревинних та кущових порід місцевого походження;
       7. закладання лісорозсадників;
       8. здійснення біологічних заходів боротьби зі шкідниками;
       9. розробка комплексу протипожежних заходів;
       10. здійснення довгострокового дослідження лісу як складової частини моніторингу навколишнього природного середовища.

        3. Відтворення тваринного світу.

         1. відновлення популяцій аборигенних порід тварин;
         2. виявлення нових видів та уточнення списку рідкісних видів тварин острову;
         3. визначення розподілу та чисельності тварин за основними класами;
         4. вивчення впливу тварин на екосистему острову;
         5. проведення біотехнічних заходів;
         6. формування матеріальної бази для проведення наукових досліджень;
         7. створення хімічної лабораторії та біостанції.

          З метою організації,  визначення оптимальних форм та здійснення науково-дослідної роботи в галузі вивчення та дослідження історико-культурного середовища о. Хортиця передбачається створення мережі науково-дослідних центрів:

          1. Центру дослідження історії запорозького козацтва;
          2. Центру підводних досліджень;
          3. Видавничого центру;
          4. Лабораторії експериментальних досліджень та реставрації.

          В напрямку реалізації концепції розвитку заповідника в цій галузі планується:

           1. проведення науково-пошукових археологічних та гідроархеологічних  експедицій з метою виявлення, обстеження, з'ясування характеру та стану збереженості  цiнних пам'яток на території о. Хортиця та акваторії р. Дніпро;
           2. залучення фахівців суміжних дисциплін для аналізу історико-культурних пам'яток (геоморфологів, палеозоологів, геоботаніків);
           3. розробка методики освоєння археологічних пам'яток в умовах рекреаційних зон та створення карти-схеми археологічного зонування рекреаційних зон о. Хортиця;
           4. проведення наукових досліджень в бібліотеках, архівах, музеях України та за її межами з метою поповнення фондів та наукового архіву;
           5. розробка комплексної програми комплектації фондової колекції  заповідника (етнографічні експедиції, робота з колекціонерами та народними майстрами).

            Враховуючи велику насиченість рекреаційних зон заповідника пам'ятками археології, а також орієнтуючись на розширення культурно-просвітницької діяльності заповідника, пропонується проведення комплексних робіт по консервації, реконструкції та музеєфікації найбільш цікавих пам’яток:

            1. фортифікаційних укріплень 18 ст.,
            2. козацьких  зимівників,
            3. Скіфського городища (Совутина скеля),
            4. Запорозької верфі 18 ст.,
            5. укріплення 16 ст. на о. Байда,
            6. культових споруд доби бронзи та скіфів (святилищ та курганних груп),
            7. поселень доби бронзи,
            8. "Царської Пристані" в районі Вирви,
            9. середньовічного поселення «Протовче»,
            10. інших об’єктів, що матимуть визначне історико-культурне значення.

            В галузі рекреаційної діяльності Національним заповідником “Хортиця” передбачається організація і проведення комплексного екскурсійного та туристичного обслуговування відвідувачів  на підставі оптимальної мережі науково-освітніх, музеєфікованих і рекреаційних об’єктів та комплексів. З цією метою  заплановано:

             1. реекспозиція існуючого Музею історії запорозького козацтва;
             2. будівництво Історико-культурного комплексу “Запорозька Січ”;
             3. створення системи нових експозиційних центрів: Музей судноплавства та суднобудівництва, Музей природи, Музей археології.
             4. спорудження пам'ятників та пам’ятних знаків видатним козацьким ватажкам;
             5. відтворення козацького сторожового форпосту.

              Названі об’єкти покликані організовувати проведення тематичних екскурсій, творчих виставок по козацькій тематиці та народних промислах, проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, різноманітних екологічних заходів, урочистих, державних та фольклорних свят.

              В напрямку створення умов для ефективного використання рекреаційних ресурсів території острову пропонується:

               1. організація мережі закладів культурно-побутового  обслуговування (на базі існуючих рекреаційних споруд): кафе, ресторани, кінний театр “Запорозькі козаки”, сувенірні лотки, установи системи зв’язку;
               2. створення зон короткочасного відпочинку (на базі існуючих рекреаційних споруд);
               3. часткове перепрофілювання існуючих закладів санаторного лікування в готелі для туристів з підвищеним рівнем комфорту;
               4. розробка  екскурсійних турів по території заповідника та в акваторії р. Дніпро, в тому числі в екологічному напрямку;
               5. поновлення та реконструкція мережі існуючих паркових алей, пішохідних доріг для розвиткуводного, підводного,  велосипедного та кінного туризму;
               6. створення мережі об’єктів розважально-комерційного призначення: антикварний салон старожитностей та виробів мистецтва, художньо-мистецький виставочний салон, яхт-клуб; інші об’єкти.

                Весь спектр послуг, що пропонується, повинен діяти в поєднанні із захистом та охороною природно-історичного середовища і не суперечити основним напрямкам діяльності заповідника.

                Одним із пріоритетних напрямків розбудови  Національного заповідника «Хортиця" є визначення характеру й регламенту господарської діяльності на його території та в охоронних зонах. В цьому аспекті головне завдання полягає в отриманні Державного акту на право постійного користування землею з наступним здійсненням комплексу заходів, а саме:

                 1. виведення за межі заповідника підприємств, діяльність яких суперечить природоохоронному статусу території, або перепрофілювання їх в об’єкти туризму, організованого відпочинку та оздоровлення населення;
                 2. укладання охоронних договорів з землекористувачами о. Хортиця на предмет забезпечення збереженості пам’яток на їх землях згідно ст. 23, 25 Закону України «Про охорону культурної спадщини» № 1805-ІІІ від 08.06.2000 р.;
                 3. порушення питання перед Кабінетом Міністрів про поетапне фінансування заходів по відселенню мешканців, що проживають на території заповідника.

                  Важливим аспектом в цій галузі є здійснення комплексу заходів щодо перепрофілювання господарства «Хортиця» в господарство по обслуговуванню програми відтворення природного середовища острову з поетапним виведенням його земель із сільськогосподарського користування. Саме ці землі в майбутньому мають стати еталоном відновленого історичного ландшафту Хортиці.

                  Серед першочергових завдань в сфері розвитку  транспортної інфраструктури є:

                   1. будівництво нових мостових переходів;
                   2. створення маршрутів водного туризму;
                   3. будівництво канатної дороги на о. Байду;
                   4. вдосконалення існуючих шляхів та автозупинок;
                   5. благоустрій пляжних зон.

                    В галузі фінансово-економічної діяльності передбачається:

                     1. визначення обсягу, джерел фінансування та режиму фінансово-економічного забезпечення розбудови заповідника на найближчі 10-15 років;
                     2. розробка пропозицій щодо штату адміністративно-господарчого персоналу;
                     3. розширення структурних підрозділів заповідника: єгерська служба; реставраційна лабораторія; таксидермічна лабораторія; відділ лісу; туристичне бюро; інші підрозділи;
                     4. розробка механізму дольової участі тимчасових землекористувачів у фінансуванні робіт по благоустрою заповідника;
                     5. визначення організаційних заходів та обсягу витрат на забезпечення діяльності заповідника відповідною матеріально-технічною базою.

                      Для забезпечення ефективності наукових підрозділів Національного заповідника “Хортиця” планується створення сучасних інформаційно-технічних систем обробки та накопичення наукової інформації, проведення комп'ютерного обліку фондів музею, наукової бібліотеки та наукового архіву. Комп'ютеризація закладу надасть можливість створити спеціальні системи для збереження даних та обміну між іншими закладами культури, а також внутрішні електронні системи для обробки і одержання інформації.

                      Очікувальні результати:

                       1. закріплення на загальнодержавному рівні за островом Хортиця статусу історико-культурного національного символу, в якому закладені принципи демократії, гуманізму та ідеї інтеграції українського суспільства до  європейського співтовариства;
                       2. створення в центрі індустріального міста заповідника міжнародного рівня;
                       3. формування умов для оптимального функціонування унікального природного та історико-культурного середовища острову та використання його в наукових, освітніх і рекреаційних цілях ;
                       4. перетворення заповідника в  регіональний центр наукових досліджень;
                       5. активізація розвитку туризму, в тому числі міжнародного, як одного з основних джерел залучення інвестицій в економіку регіону;
                       6. створення нових робочих місць;
                       7. розвиток міської інфраструктури організованого відпочинку та оздоровлення населення;
                       8. зростання впливу заповідника на екологічну ситуацію в Запорізькому регіоні.

                        З метою здійснення Концепції передбачається створення на базі Національного заповідника "Хортиця" координаційної ради у складі співробітників заповідника, працівників обласної державної адміністрації, депутатів обласної ради та представників громадських організацій міста.

                        Здійснення поставлених завдань потребує врахування їх  в Генеральному плані розвитку м. Запоріжжя, як таких, що забезпечать пріоритетність  соціальної сфери в культурологічній, екологічній та освітній політиці в регіоні.

                        • Генеральний директор
                        • Національного заповідника
                        • “Хортиця”, кандидат історичних наук, доцент
                        • Г.А. Крапивка

                        Комментарии

                        Добавить комментарий


                        Защитный код
                        Обновить

                        Каталог экологических организаций Книги и литература по экологии Обучающие CD и DVD по экологии Видеоматериалы по экологии Экологический форум Доска бесплатных объявлений

                        Популярные запросы

                        

                        степь симферополь россия полигон загрязнение опасные данные пригородная зона агростепи вернадский рельеф растительность геология воды ресурсы зона ветер комплекс воздух переработка население промышленность моря гис австралия ландшафт биосфера казантип оон евразия загрязнения заповедник океан крым природоохрана экоаудит экология природные ресурсы грязь ресурс отходы пдс пдв америка антарктида фауна ноосфера климат озеро море безопасность земля керченский полуостров температура каспий осадки остров материк пояс рек отложения конвенция керчь охрана утилизация чс закон загрязняющие вещества нефть мониторинг опук земли пдк выброс среда арк берег флора природа сша тбо аудит вод лес нормирование африка ущерб вода чокрак почва природопользование хортица окружающая среда предприятие развитие экосистема атмосфера охрана природы биоразнообразие


                        Экологический Блог - www.InformBlog.xyz

                        Экологические книги

                        Баннер

                        Статистика

                        • Пользователи : 2218
                        • Статьи : 463
                        • Просмотры материалов : 274634

                        Зарегистрироваться на www.InformBlog.xyz

                        Преимущества пользователей

                        Экологический опрос 1

                        Как бы Вы оценили экологическую ситуацию в Крыму?

                        Экологический опрос 2

                        Что вы предпринимаете, чтобы сохранить окружающую среду?

                        Учебники по экологии

                        Экологические основы природопользования. Практикум

                        Охрана труда и промышленная экология. Учебник

                        Общая биология с основами экологии

                        Экологические основы природопользования

                        Основы социальной экологии

                        Экологические основы природопользования

                        Экология и автомобиль. Учебник

                        География для профессий. Контроль

                        Экология. Учебник. Базовый курс

                        Основы инженерной геологии

                        Редкие животные

                        Баннер

                        Редкие растения

                        Баннер

                        Экоблок 3

                        Баннер

                        Экология и Мир

                        Баннер

                        Экотехнологии

                        Баннер

                        Экобиблиотека

                        Баннер